VashMaistor.bg

VashMaistor.bg e първи по рода си дигитален каталог за доставчици на автоуслуги в
България. Целта на уебсайта е да улесни до максимална степен шофьорите като с
няколко клика им покаже напр. най-близкия до тях сервиз, който обслужва техния
автомобил (всички останали подобни проекти са само неудобни за ползване списъци
от обслужващи обекти). Основателите имат амбицията да превърнат ВашМайстор в
Автопорталът на България.
VashMaistor.bg is first of its kind digital catalog for suppliers of auto services in Bulgaria. The
objective of the website is to facilitate drivers to a maximum extent – with a few clicks we will
show them for instance the closest auto service that deals with their car model (all other
similar projects are just awkward to use lists of service points). The founders have the
ambition to convert ВашМайстор into Bulgaria’s Аuto Porta

Можете да разгледате официалния сайт на стартъпа на: http://vashmaistor.bg/

Гласове:

258
Сподели и помогни на VashMaistor.bg->