Metrilo.com

Metrilo е маркетинг софтуер за онлайн магазини, който им помага да използват бизнес данните си чрез функции като CRM, Бизнес Анализ и E-mail Маркетинг.

Metrilo is eCommerce marketing software that helps eCommerce stores make use of their business data by providing them with CRM, Business Analytics and Email Marketing features.

Можете да разгледате официалния сайт на стартъпа на: https://www.metrilo.com/

Гласове:

5
Сподели и помогни на Metrilo.com->